ข้อมูล บริษัท

Goodnews FM เป็นสถาบันกระจายเสียงเอกชน (LPS) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ PT RADIO BHIMA SUARA FM มีที่อยู่ของมันที่ Ruko Pandanaran blok VI no. 7 เซมารัง 50244 วิสัยทัศน์: บอกข่าวดีต่อชุมชนในวงกว้างตามพระวจนะของพระเจ้า “สุภาษิต 25:25 (เหมือนน้ำเย็นสำหรับจิตวิญญาณที่กระหายน้ำข่าวดีจากเมืองไกล)” ภารกิจเสริมกำลังคนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ

เกี่ยวกับเรา

ได้รับการสนับสนุนจากนิมิต “เหมือนน้ำเย็นต่อจิตใจที่กระหายน้ำดังนั้นข่าวดีก็คือ จากดินแดนอันห่างไกล” จากนั้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ก็ออกอากาศ 94.9 Good News FM ในเมืองหลวงของชวากลาง, เซมารัง การเกิดขึ้นของข่าวประเสริฐ FM คือเมื่อโลกกำลังประสบกับวิกฤตทั่วโลก ข่าวประเสริฐ FM คาดว่าจะเป็นเหมือนน้ำเย็นสำหรับ “ครอบครัวข่าวดี” เกิดจากกลุ่มคริสตจักร 5 กลุ่ม 94.9

x
No Deposit Bonus