เกี่ยวกับเรา

ได้รับการสนับสนุนจากนิมิต “เหมือนน้ำเย็นต่อจิตใจที่กระหายน้ำดังนั้นข่าวดีก็คือ

จากดินแดนอันห่างไกล” จากนั้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ก็ออกอากาศ

94.9 Good News FM ในเมืองหลวงของชวากลาง, เซมารัง

การเกิดขึ้นของข่าวประเสริฐ FM คือเมื่อโลกกำลังประสบกับวิกฤตทั่วโลก

ข่าวประเสริฐ FM คาดว่าจะเป็นเหมือนน้ำเย็นสำหรับ “ครอบครัวข่าวดี”

เกิดจากกลุ่มคริสตจักร 5 กลุ่ม

94.9 Good News FM มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30,000 คน

ครอบคลุมทุกช่วงอายุโดยมีส่วนหลักในครอบครัว

ด้วยการสนับสนุนของอุปกรณ์ทางเทคนิคจากสตูดิโอ 94.9 Good News FM ถูกกำหนด

ถึงเมืองเซมารัง, เซมารัง, เดมาตัก, อำเภอ

Kudus, Jepara District, Pati District, Kendal district, Grobogan,

และแม้กระทั่งไปยังพื้นที่ Tawangmangu และบริเวณโดยรอบ

โปรแกรมนำเสนอในลักษณะที่จะสร้างเหตุการณ์

ให้ข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้และสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน

ได้รับคำแนะนำจากผู้ประกาศและสนับสนุนโดยบุคคลที่มีความสามารถ

94.9 Good News FM ออกอากาศเวลา 05.00 น. – 24.00 น. WIB เริ่มวันจันทร์ – เสาร์

วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 21:00 น. เสียง “ข่าวประเสริฐสำหรับครอบครัว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus