ระบบส่งสัญญาณและพื้นที่ครอบคลุม

Goodnews FM เป็นสถาบันกระจายเสียงเอกชน (LPS) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ PT RADIO BHIMA SUARA FM มีที่อยู่ของมันที่ Ruko Pandanaran blok VI no. 7 เซมารัง 50244 วิสัยทัศน์: บอกข่าวดีต่อชุมชนในวงกว้างตามพระวจนะของพระเจ้า “สุภาษิต 25:25 (เหมือนน้ำเย็นสำหรับจิตวิญญาณที่กระหายน้ำข่าวดีจากเมืองไกล)” ภารกิจเสริมกำลังคนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ ชีวิตกลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและกิจกรรมการดำรงอยู่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพรแก่ชุมชนโดยรอบและชุมชนในวงกว้างแนะนำรายการวิทยุสู่ชุมชนวัตถุประสงค์ผู้ฟังให้ความรู้ให้สามารถทำงานกับกระบวนทัศน์ใหม่ตามความจริง คุณค่าของพระคำของพระเจ้าและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus